Paint Horse Club ČR, z. s.

Koně plemene American Paint Horse jsou po všech stránkách výjimeční: svou povahou, atletickými schopnostmi, pracovitostí a především zbarvením, které dělá z každého kusu neopakovatelný originál. Snažíme se toto plemeno v ČR propagovat a podporovat jeho chov a k tomu slouží i naše stránky. Rady a informace tady najdou jak ti, kdo se o Painty teprve začínají zajímat, tak i zkušenější chovatelé a jezdci. A samozřejmě jakékoli případné dotazy rádi zodpovíme.

Aktuality

TRAIL RIDE 2024

Paint Horse club ČR a Ranč na Vyhlídce
Vás srdečně zvou na
TRAIL RIDE
Datum konání : 6.7.2024
Místo konání: Ranč na Vyhlídce - Horní Lhota u Luhačovic
Start: ve 15 hod.
Pořadatel : Ranč na Vyhlídce ve spolupráci s Paint Horse Clubem ČR
Trasa: 25 km krásným terénem vizovických vrchů s přestávkou na občerstvení
Veterinární přejímka: platné očkování a krve
Startovné: 400,-Kč v této ceně je občerstvení a upomínka . Přihlášky k vyplnění na místě.
Příjezd možný kdykoli během dopoledne.

POZOR: I letos si zazávodíme a to v disciplínách trail a ti nejmenší v hobby horse trail.
Rozhodčí: Karla Gabrielová. Obě soutěže budou probíhat na jízdárně cca od 13 hod.
Vezměte si své kovbojské klobouky, nasaďte široký úsměv a připojte se k nám na trail ride, která vás zavede do srdce divoké přírody! Ať už máte zkušenosti jako John Wayne nebo jste na koni seděli naposledy v dětství na kolotoči, naše akce je pro všechny.

Čekají vás:
- Sranda závody
- Dobrodružná jízda nádhernou krajinou s dech beroucími výhledy.
- Zábava a smích v dobré společnosti (s koňmi i bez nich).
- Občerstvení na každém kroku, protože po jízdě je třeba doplnit energii!
Pro ty, kdo budou potřebovat ustájení je potřeba domluvit se - k dispozici je cca 10 boxů. Je možné dohodnout i ubytování. Za zranění účastníků a jejich koní stejně jako za škody na majetku pořadatelé neodpovídají, pokud nevzniknou prokazatelně chybou pořadatelů. Vyjížďka se bude konat v pohodovém tempu-základní jezdecké dovednosti nutné. Večer posezení venku s občerstvením, a vším co k dobré zábavě patří.
Přijeďte kdykoliv dopoledne, občerstvení zajištěno. Jízdárna k dispozici. Hlavně dobrou náladu s sebou! Děkujeme, že svou účastí podpoříte Paint horse club ČR.
Občerstvení věnuje, jako každý rok, sponzor této akce – Ranč na Vyhlídce.
Kontakty: Alice Machů,tel. +420 604 384 241, e-mail: Alice.Machu@seznam.cz Adresa: Horní Lhota 76
763 23 Dolní Lhota
Nacházíme se v lokalitě zvané Homole, GPS souřadnice jsou: 49°9’39 N, 17°48’59 E
Paint Horse club ČR: Karla Gabrielová tel: 731979474, e-mail: carluska@volny.cz

Srdečně Vás zveme na jedinečnou show!Harmonogram - Propozice

Zápis ze sněmu členů

Zápis ze sněmu členů - (pdf)

Sněm členů

Všechny srdečně zveme! Pokud si championi nemohou ceny přebrat osobně, prosím pošlete za sebe zástupce-po špatných zkušenostech už ceny neposílám!!!

Championi PHC ČR za rok 2023

Mockrát děkujeme za zpracování Janě Novotné a všem našim CHAMPIONUM obrovská gratulace k tak úžasným výsledkům a děkujeme za reprezentaci!!!

Championi

Zápis ze sněmu členů

Zápis ze sněmu členů
Paint Horse Clubu České Republiky z.s

Sídlo: Bezměrov 65, PSČ 76701 Kroměříž

Konaný dne: 11.3.2023 v 10 hodin v restauraci Vlžan ve Zlíně

Sněm členů byl svolán prezidentkou Karlou Gabrielovou dne 10.1.2023

Přítomni byli společníci uvedení v prezenční listině a rovněž prezidium klubu.

Program sněmu podle pozvánky:
1. Přivítání všech zúčastněných a prezenční listina, schválení programu
2. Zhodnocení akcí konaných v roce 2022
3. Vyhlášení šampionů za rok 2022
4. Účetní uzávěrka za rok 2022
5. Plán akcí na sezónu 2023
6. Volba prezidia
7. Diskuze

Bod 1:

Prezidentka Karla Gabrielová přivítala a zahájila sněm členů.

Přítomných členů: 14
Zplnomocněných: 8,
Celkem: 22
Sněm členů je usnášení schopný.
Všem členům bylo v souladu se stanovami konání tohoto sněmu řádně a včas oznámeno, což níže svými podpisy potvrzují na prezenční listině.
Prezidentka seznámila přítomné s programem sněmu, ke kterému nikdo neměl připomínky a nechala hlasovat o schválení.
Hlasování: Pro: 22 Proti: 0, Zdržel se: 0

Bod 2:

Prezidentka Karla Gabrielová zhodnotila akce klubu konané v roce 2022 – kurzy pod hlavičkou klubu, New Generation Show a Trail Ride a poděkovala všem členům, prezidiu a v neposlední řadě partnerům a sponzorům, za jejich přízeň a za úspěšný rok 2022.

Bod 3:

Prezidentka vyhlásila a rozdala ocenění pro Šampiony jednotlivých třídách za rok 2022.

Bod 4:

Sněm členů schvaluje řádnou účetní uzávěrku zpracovanou ke dni 31.12.2022 v předloženém znění a také zároveň schvaluje zprávu o hospodaření za období leden až prosinec 2022 a výsledek hospodaření za rok 2022.

Bod 5:

Plán akcí spolku pro rok 2023 a na nadcházející období představila prezidentka klubu Karla Gabrielová.
Předběžný plán akcí:
25.6.2023 – Paint Show, Čeladná
6.7. 2023- Trail Ride na Vyhlídce
27.-30.7. 2023 – Paint Show, Zduchovice 1
9.-22.8. – Europaint, Kreuth, Německo
Podměty a připomínky členů k pořádání budou následně prodiskutovány v závěrečné diskuzi.

Bod 6:

Volba volební komise:
Roman Poláček, Barbora Švajdová-Žílová, Tomáš Králík
Pro: 22, Proti: 0, Zdrželo se: 0

Volba do prezidia klubu proběhlo hlasováním z kandidátů, kteří se přihlásili.
Prezidium bylo zvoleno ve složení:
Prezident: Karla Gabrielová
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželi se: 1
1.Viceprezident: Silvie Lečíková
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželi se: 1
2.Víceprezident: Alice Machů
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželi se: 1
Sekretář: Lenka Hoferová
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Pokladník: Martina Valíčková
Pro: 22
Proti 0
Zdrželi se: 0
Prezidentka na základě výsledků konstatovala, že sněm přijal toto usnesení o zvolení nového prezidia na další funkční období.

Bod 7:

Prezidentka uvedla, že tím byl program sněmu vyčerpán a vyzvala přítomné k diskuzi.
Přítomní členové diskutovali o pořádání akcí pro rok 2023 a místu, kde by navrhovali konání těchto akcí klubu, případně spolupráci s jiným subjekty.
1 .Diskuze k finančním dotacím pro pořádané akce:
Čeladná – 5000,- Kč, Zduchovice: 10 000,- Kč
2. Účast tříletých koní v soutěžích pořádaných pod hlavičkou klubu – v daném roce pouze ze jezdecké nebo nejezdecké disciplíny. V daném roce není možná kombinace jezdecké a nejezdecké třídy.
3. Změny pravidel a poplatků americké asociace Paint Horse
4. Administrace webových stránek klubu
Přítomní členové diskutovali o pořádání akcí pro rok 2023 a místu, kde by navrhovali konání těchto akcí klubu, případně spolupráci s jiným subjekty.

Poté jednání sněmu ukončila.
Ve Zlíně dne 11.3.2023

PAINT SHOW

TRAIL RIDE

Paint Horse club ČR a Ranč na Vyhlídce

Vás srdečně zvou na

TRAIL RIDE

Datum konání : 6.7.2023

Místo konání: Ranč na Vyhlídce-Horní Lhota u Luhačovic


Start: v 15 hod.
Pořadatel:Ranč na Vyhlídce ve spolupráci s Paint Horse Clubem ČR
Trasa: 25 km krásným terénem vizovických vrchů s přestávkou na občerstvení
Veterinární přejímka: platné očkování a krve
Startovné: 400,- Kč v této ceně je občerstvení a upomínka . Přihlášky k vyplňení na místě.
Příjezd možný kdykoli během dopoledne, na jízdárně ranče bude probíhat pro zájemce z řad účastníku TRAIL RIDE 2023 mini kurz s Petrem Jančíkem - jezdecké disciplíny i práce na ruce.K dispozici bude i Monika Jančík Brůnová, která Vám dá zase cenné rady do showmanshipu.

POZOR: I letos si zazávodíme a to jak pod sedlem, tak i na ruce, takže pokud máte mladého koníka i vy se můžete zúčastnit. Dárkový balíček získá nejšikovnější dvojice! Závodit budeme v disciplínách trail a in hand trail.

Rozhodčí: Karla Gabrielová
Obě soutěže budou probíhat na jízdárně cca od 13 hod.


Pro ty, kdo budou potřebovat ustájení je potřeba domluvit se - k dispozici je cca 10 boxů. Je možné dohodnout i ubytování. Za zranění účastníků a jejich koní stejně jako za škody na majetku pořadatelé neodpovídají, pokud nevzniknou prokazatelně chybou pořadatelů.Vyjížďka se bude konat v pohodovém tempu-základní jezdecké dovednosti nutné.Večer posezení venku s občerstvením, a vším co k dobré zábavě patří.
Přijedte kdykoliv dopoledne, občerstvení zajištěno. Jízdárna k dispozici. Hlavně dobrou náladu s sebou! Děkujeme, že svou účastí podpoříte Paint horse club ČR.
Občerstvení věnoval sponzor této akce – Ranč na Vyhlídce.
Kontakty: Alice Machů, tel. +420 604 384 241, email: Alice.Machu@seznam.cz Adresa: Horní Lhota 76
763 23 Dolní Lhota
Nacházíme se v lokalitě zvané Homole, GPS souřadnice jsou: 49°9’39 N, 17°48’59 E
Paint Horse club ČR: Karla Gabrielová tel: 731979474, email: carluska@volny.cz

Sněm členů

Vážení členové PHC ČR, dovolujeme si Vám připomenout, že sněm členů se koná již tuto sobotu 11.2.2023 od 10 hodin v restauraci Vlžan ve Zlíně. Jelikož jsou letos na programu i volby, Prosím ty, kteří se nemohou zůčastnit, aby někomu ze svých známých, udělili plnou moc k zastupování, viz stanovy:

Zastupování při hlasování je přípustné pouze na základě plné moci, na které musí být uvedeno datum konání sněmu členů, místo konání, jméno, příjmení a datum narození zmocněnce a jméno, příjmení a datum narození zmocnitele. Plná moc musí být vlastnoručně podepsaná zmocnitelem. Na plné moci musí být uvedeno, zda se jedná o řádný sněm členů nebo o náhradní sněm členů. Plná moc nemusí být úředně ověřena.

V řádném termínu byli nominováni a s nominací souhlasí:

Karla Gabrielová-Prezident klubu
Silvie Lečíková- 1.víceprezident klubu
Alice Machů- 2.víceprezident
Martina Valičkova- pokladník
Lenka Hoferová sekretář

Jedním z bodů je i předávání cen championum za rok 2022-připomínám jen, že oceňování, stejně jak v minulých letech, budou jen championi v open, amateur a youth třídách. Oceňování v kategoriich novice a green nebylo sněmem členů v minulých letech schváleno.

Teoretický seminář s rozhodčí Mgr. Jitkou Kynclovou je bohužel pro nedostatek přihlášených ZRUŠEN.

CHAMPIONÁT 2022

A jak si lotos vedli členové PHC ČR bodově? Výsledky pro nás laskavě zpracovala Jana Novotná- tímto ještě jednou moc děkujeme. Připomínám, že pro získaní titulu je potřeba získat min. 5 a více APHA bodů. Všem blahopřejeme ke krásným výsledkům!
Tabulky

ČLENSTVÍ 2023

Připomínám všem členům, že obnovení členství je pouze do konce února! Po tomto datu budete muset uhradit znovu i vstupní poplatek. Číslo účtu najdete na našich stránkách v kontaktech:
http://www.czpha.cz/kontakty.php
Ceny za členské poplatky se zatím nezměnily:
Typy členství
jednoleté 500,- Kč
junioři 200,- Kč
Vstupní poplatky do klubu – nový člen 250,- Kč
Vstupní poplatek do klubu – junior 100,- Kč
Uhrazením členství nejen podporujete klub, ale máte se možnost účastnit akcí a seminářů, které klub pro Vás každoročně pořádá, získat zajímavé slevy ze startovného nebo čerpat jiné benefity...být našim členem se určitě vyplatí.
Pokud si nejste jisti, zda jste platným členem/členství 22 končí posledního února/ mrkněte na naše webovky:
http://www.czpha.cz/clenove.php
Budeme se na Vás těšit na sněmu členů,a nezapomeňte, letost jsou VOLBY!


Moc Vám děkuji, s pozdravem Karla

Sněm členů

Vážení členové PHC ČR, rádi bychom Vás pozvali na sněm členů. Jelikož nás v letošním roce čeká volba prezidia, přikládám odstavec ze stanov:
§ 18
Volba Prezidia
1. Volba členů Prezidia se koná vždy Sněmu členů jednou za 4 roky.
2. Funkční období Prezidia PHC ČR z. s. jsou čtyři roky a každý z funkcionářů může být opětovně zvolen.
3. Před vypršením mandátu Prezidia jmenuje Prezident klubu nejméně 2 měsíce před ročním Sněmem členů nominační výbor, složený nejméně ze 3 členů klubu, který připraví návrhy na obsazení jednotlivých funkcí Prezidia a mohou být navržení pouze členové APHA.
4. Při nominaci kandidátů bude termín ukončení kandidátky sedm kalendářních dnů před termínem řádných voleb.
5. Nominaci na jednotlivé funkce v Prezidiu klubu může nominačnímu výboru zaslat každý řádný člen sám za sebe, nebo může nominaci zaslat se souhlasem nominovaného člena jiný člen klubu.
6. Každý řádný člen klubu může být zvolen do funkce v Prezidiu klubu.
7. Volba členů Prezidia podle § 16 - Stanov je možný pouze za splnění ustanovení § 15 odst. 7 - Stanov.
8. Čtyři dny před volbou členů Prezidia budou členové klubu na oficiálních stránkách klubu nebo na svých aktuálních kontaktech informováni o tom, kteří členové klubu jsou nominováni do jednotlivých funkcí Prezidia.
Své nominace na jednotlivé funkce můžete zasílat komukoli z nominačnímu výboru:
Karla GABRIELOVÁ, E-mail:carluska@volny.cz
Michaela Orlitová, E-mail: morlitova@seznam.cz
Martina Valíčková, E-mail: martina67@email.cz
nejpozději do 4.3.2023
Těšíme se na Vás, za prezidium Karla Gabrielová
PF

Teoretický seminář s rozhodčí Mgr. Jitkou Kynclovou

Vážení členové PHC ČR, rádi bychom Vás pozvali na teoretický seminář, s rozhodčí Mgr. Jitkou Kynclovou.
Seminář je vhodný pro závodníky, ale i pro ty, kteří o účasti na závodech teprve uvažují. Je to skvělá příležitost dozvědět se spoustu nových informací z pohledu rozhodčího.
Seminář bude zaměřen, podle požadavků přihlášených, na trail, showmanship at halter, horsemanship popřípadě jiné disciplíny..

datum: 11.3.2023
místo: Restaurace Vlžan Zlín
čas: 13:00 - 18:00
cena: 900,-
Členové PHC ČR 500 Kč
Malé občerstvení v ceně.

Všichni zájemci, i nečlenové, prosím o závazné potvrzení účasti na e-mail: carluska@volny.cz spolu s preferovanými disciplínami do středy 5.3.2023. V případě, že se seminář nenaplní, tak bude stornován.

Těšíme se na Vás!

PF

Spokojené prožití vánočních svátků, mnoho zdraví a štěstí v novém roce Vám i Vašim čtyřnohým parťákům!

PF

Sněm členů PHC ČR

Dne 26.3.2022 proběhl ve restauraci Vlžan řádný sněm členů Paint Horse Clubu. Děkuji všem, kteří se zúčastnili, nebo jen poslali svou plnou moc k zastupování a Lence Zdráhalové za bezplatný pronájem prostor jejich restaurace.

Zápis ze schůze

Trail Ride 2022

Všechny Vás srdečně zveme!

Trail Ride 2022

Propozice

Sněm členů PHC ČR

Všechny členy srdečně zveme na sněm členů PHC ČR. Prosím ty, kteří se nemohou zůčastnit, aby někomu ze svých známých, udělili plnou moc k zastupování, viz stanovy:

Zastupování při hlasování je přípustné pouze na základě plné moci, na které musí být uvedeno datum konání sněmu členů, místo konání, jméno, příjmení a datum narození zmocněnce a jméno, příjmení a datum narození zmocnitele. Plná moc musí být vlastnoručně podepsaná zmocnitelem. Na plné moci musí být uvedeno, zda se jedná o řádný sněm členů nebo o náhradní sněm členů. Plná moc nemusí být úředně ověřena.

V průběhu sněmu členů budou předány ceny championům za rok 2021. Všem umístěným patří obrovské DÍKY za reprezentaci našeho klubu a samozřejmě GRATULACE! Poděkovat bych chtěla i Janě Novotné, která pro nás Championát opět zpracovala.


YOUTH WORLD GAMES

Světové hry mládeže 2022 se vrací do Německa

Po odložení v roce 2020 a virtuální události v roce 2021, APHA s potěšením oznamuje, že Světové hry mládeže 2022 se budou konat 21. až 25. srpna během evropského šampionátu v Paint Horse v Kreuthu v Německu.

Světové hry mládeže APHA, které se konají dvakrát ročně, jsou příležitostí pro nejlepší mládež asociace reprezentovat své země ve vzrušující týmové soutěži. Vystavovatelé náhodně vylosují koně, aby ho předvedli v jedné ze čtyř tříd: showmanship, Western horsemanship, hunt-seat equitation a ranch riding. Ceny se udělují v každé třídě nejlepším týmům celkově.

Chcete se zúčastnit?
- Týmy – jeden v každé zemi – se skládají ze tří až pěti soutěžících a jednoho trenéra a/nebo manažera. Všichni musí být současní členové APHA a občané země, kterou zastupují.
- Zájemci z řad mládeže by měli kontaktovat svou místní pobočku APHA. Pro Team USA bude online přihláška zveřejněna do 31. března. Týmy si hradí vlastní náklady na cestu a ubytování.
- Uzávěrka pro předběžné přihlášení týmu je 31. března. Online přihlašovací formulář bude k dispozici do konce února.
- Členové týmu musí být jmenováni do 15. července.

Pokud máte zájem se zůčastnit, volejte na 731979474 Karla Gabrielová nebo na email: carluska@volny.cz

https://apha.com/news/2022-youth-world-games-return-to-germany/

Kurzy

Přemýšlíte proč být členy našeho clubu? Protože členství u nás Vám přináší vždy několik výhod.️ Jednou z nich je SLEVA 50% na vstup pro diváky na tyto kurzy! Na Arneho je cena 600 Kč/den- pro členy PHC ČR 300 Kč/den a na Péťu je cena 400 Kč/den,pro členy PHC ČR 200 Kč/den.

PF 2022

Všem členům i nečlenům přejeme krásné prožití vánočních svátků a hodně sportovních i chovatelských úspěchů v Novém roce!

PF 2022

Počínaje 1. lednem 2022 je u všech nových registrací APHA vyžadováno ověření rodičovství

Všechny registrace odeslané do APHA od 1. ledna 2022 budou vyžadovat ověření rodičovství. Je to výsledek změny pravidel na RG-125, kterou schválili zvolení státní ředitelé na únorové úmluvě APHA 2021.

Proč požadavek?
Ověření rodičovství zajišťuje integritu plemene Paint Horse pozitivní identifikací jak otce, tak matky žadatele o registraci. S více než 1 milionem registrovaných koní je zajištění integrity plemene a přesnost záznamů APHA pro vedoucí APHA nanejvýš důležité.

Co je nového?
Všichni koně přihlášení k registraci od 1. ledna 2022 musí mít v rámci registračního procesu dokončené ověřovací testy rodičovství. Test DNA by měl být objednán v době odeslání registrace (dostupné jak pro online registraci, tak pro odeslání fyzické žádosti).
Předchozí pravidla vyžadovala ověření původu pouze u vybraných metod chovu (transportované sperma, zmrazené sperma, přenos embryí), pokud byl kůň určen k dostihům nebo pokud byl kůň v době podání registrace starší 10 let.
Nyní se pravidla ověřování rodičovství vztahují na všechny registrace podané 1. ledna 2022 nebo později, bez ohledu na způsob chovu nebo věk koně.

Klubové bundy

Protože je z vaší strany zájem, kontaktovala jsem výrobce. Materiál se musí vyrobit a dovézt - mohl by tady být v únoru, takže dodání bund až někdy na jaře. A samozřejmě je to i dražší. Bunda vyjde na 1850 Kč. Takže kdo má zájem, prosím počet a velikost - prosím měřte dobře, na případné reklamace nebude brán zřetel! Zálohu budu vybírat 50% a bude nevratná! Objedenávky pište na mail: carluska@volny.cz nebo na FB do zpráv + vložit fotky a míry bund.

Bunda

Bunda

Bunda

New Generation Horse Show

Pro někoho z Vás máme možná předvánoční dárek, a to další ročník New Generation Horse Show! Zapište si do diáře termín 28.-31.července 2022. Těšíte se? My jo!

NGHS2022

EUROPAINT 2021

22.-29. srpna proběhlo Mistrovství Evropy Paintů - více se dočtete v reportáži Jitky Kynclové, která ji připravila pro JEZDCI.cz. Protože nejsem žádný spisovatel, tak sdílím i zde.

Zde naleznete výsledky, které pro mne zpracovala Lenka Rollová. Najdete zde všechny, kteří reprezentovali ČR a potažmo i Paint Horse club ČR, nejen členy našeho klubu. Všem tímto moc blahopřejeme k dosaženým výsledkům, děkujeme za reprezentaci a holkám za reportáž a zpracování výsledků.

Valná hromada je za námi

... děkuji moc všem členům, kteří se zůčastnili, nebo poslali za sebe plnou moc...

VALNÁ HROMADA

VALNÁ HROMADA

VALNÁ HROMADA

VALNÁ HROMADA

Vážení členové Paint Horse Clubu ČR,

srdečně Vás zveme na letošní Členskou schůzi (Valnou hromadu), která se bude konat v sobotu 15.5.2021 na Prosper Horse Ranch Čeladná od 13:00 hodin.
Pokud víte, že se nebudete moci zůčastnit, pošlete prosím plnou moc k zastupování. Moc Vám děkuji a těším se na shledanou!

Karla Gabrielová
prezident PHC ČR

VALNÁ HROMADA

Z důvodu nepříznivé situace s pandemií Covid-19 a nařízením státu jsme nuceni posunout termín valné hromady na 24.4.2021. Snad už bude situace příznivější, a valná hromada PHC ČR proběhne před VH WRC, tak jako loni. Sledujte prosím naše FB a www stránky.

Championát 2020

I přes to, že už nás v loňském roce trápily omezení a spousta závodů byla zrušena, se některým našim jezdcům podařilo nasbírat potřebné body a získat tak titul Champion PHC ČR. Všem moc blahopřejeme a ceny předáme jako obvykle na sněmu členů. Ten jsme plánujeme opět společně s WRC a to 20.3.2021 v Kostelanech od 11 hod., ale protože i nadále trvají vládní opatření proti šíření Covid 19 není úplně jisté,zda se bude konat. Zatím s tímto datem počítejte. Situaci budeme nadále sledovat, a sněm členů popřípadě uspořádáme hned jak nám to situace dovolí.Za tabulku a zpracování championátu chci moc poděkovat Janě Novotné!

Šampioni PHC ČR za rok 2020 (5 a více APHA bodů)

Abyste i vy, mohli bojovat o titul championa PHC ČR je třeba uhradit členské poplatky a to nejpozději do konce února! Číslo účtu naleznete v kontaktech a do poznámky napište své příjmení a členství 2021. Dospělí 500 Kč, mládež 200 Kč. Pokud ještě nejste našimi členy, nebo členství nestihnete obnovit do konce února, musíte počítat se vstupními poplatky a to za dospělé 250 Kč a 100 za mládež. Členství v PHC ČR Vám přinese mnoho výhod jako jsou slevy na startovném, warm up nebo ustájení na NGHS, slevy nebo vstupy zdarma na kliniky pořádané PHC ČR,trail ride,pomoc s vyřízením potřebných dokumentů v amerických associacích a mnoho dalšího! Tak neváhejte a rozšiřte řady našich členů!I v letošním roce jsme se dohodli na spolupráci s Drahomírou Košvancovou,na pořádání NEW GENERATION HORSE SHOW
2021, takže si nezapomwňte poznačit datum 29.7. - 1.8. 2021 do svých diářů...a samozřejmě taky počítáme s kurzem s Monikou a Petrem Jančíkovými, který se loňi bohužel nemohl konat. Tento kurz byl obsazen, takže hned,jak budeme mít potvrzený termín, budu informovat členy, kteří byli přihlášeni, a pokud by se uvolnilo nějaké místo, zveřejnime buď zde,nebo na našich FB stránkách.

PF 2021

Děkuji všem členům za podporu klubu, děkuji všem sponzorům za ceny na New Generation Horse show, děkuji týmu,který ji tak perfektně zorganizoval, děkuji Lence Šilhové za krasné fotky ze show a na PF, děkuji svému týmu za jejich celoroční práci...máme za sebou zvláštní rok...měli jsme v plánu spoustu věcí, ale jsem vděčná za to, že vyšla alespoň show...je těžké v dnešní době něco plánovat, takže budeme doufat, že se situace zlepší a uvidíme se někdy na jaře na sněmu členů...přeji Vám krásné vánoční svátky a do Nového roku jen to nejlepší!

Karla GabrielováPozor!
Kurz s Monikou Brunovou a Petrem Jančíkem se NEKONÁ!
O náhradním termínu Vás budeme informovat!

Valná hromada PHC ČR

Valná hromada PHC ČR je za námi... chtěla bych poděkovat všem členům, kteří se zúčastnili! Ceny šampionum byly předány, plán akcí na rok 2020 schválen takže se na Vás těšíme na některé z akcí! Kromě šampionů byla oceněna i Silvie Lečíková za dlouholetou práci pro náš club. Hlavně bych chtěla poděkovat panu Zdráhalovi, který nám poskytnout krásné prostory hotelu Tusculum i občerstvení a to vše pro klub zdarma.
Poděkování patří i mému týmu: Míši Orlitové, Martině Valičkové a Lence Hoferové - díky holky, bez vás by to nešlo!

Kurz ZDARMA

Jako každý rok, i letos jsme pro Vás, členy klubu, domluvili kurz ZDARMA. Letos budou lektory Monika Brunová a Petr Jančík, kterým tímto moc děkuji! Kurz proběhne v areálu Ranče Kostelany, kde nám sponzorsky poskytli areál. Zájemci o kurz s koněm nebo i jako diváci se prosím hlaste u K.Gabrielové... těšíme se na Vás! Pro nečleny klubu je možné se zúčastnit jako divák za 200 Kč/den.

Členská schůze

Zveme Vás na členskou schůzi našeho klubu.

Srdečně Vás zveme na New Generation Horse show 2020

Těšit se můžete na skvělé rozhodčí z USA, Kathryn Kope a Lori Gordon, se zkušenostmi nejen z world show. Novinkou bude klinika s oběma rozhodčími.

Staňte se i vy členy našeho clubu

Staňte se i vy členy našeho clubu a za své peníze získejte hromadu výhod!

Championát 2019

Tabulky zde.

Členské příspěvky

Prosím všechny stávající členy, aby nejpozději do konce února uhradili své členské příspěvky ve výši 500 Kč dospělí a 200 Kč mládež na č.ú. 2000528138/2010 u FIO Banky.
Po tomto datu na vás bude pohlíženo jako na nečlena a budete muset uhradit kromně členství i vstupní poplatek. Do poznámky uvedte za koho poplatek platíte - např. Gabrielová - členství 2020.
Pro nové členy:
Jsme rádi, že jste se rozhodli rozšířit řady našich členů! Pokud jste dospělý, uhraďte prosím částku 750,-Kč - 500 členství + 250 vstupní poplatek.
Do poznámky příjmení - členství + vstup. U mládeže je to 300 Kč,- 200 členství + 100 vstupní poplatky.
Nezapomeňte vyplnit přihlášku a zaslat nám ji buď poštou, nebo e-mailem.

Prezidium

Příští týden se sejde prezidium klubu. Místo a čas valné hromady PHC ČR tedy upřesníme po této schůzce.

YOUTH WORLD GAMES

Tým pro světové hry mládeže složen!
Leontýna Tanko-W. Horsemanship
Nikol Pavlicová- Showmanship at Halter
Anička Darmovzalová-HSE a
Iveta Richtarova-Ranch Riding
Náhradníkem a šéfem týmu bude Eliška Doležalová


Stanovisko prezidia PHC ČR k článku o Euro Paint 2019

Vzhledem k tomu, že podklady i po druhé urgenci zaslali jen někteří členové, nebyli jsme schopni dodržet daný termín... Asi jste si udělali reklamu sami, a o článek pod hlavičkou paint horse clubu nestojite, tak to respektujeme... děkujeme těm, kteří podklady zaslali a ještě jednou blahopřejeme k dosaženým výsledkům...

Příští rok bude opět v německém Kreutu v rámci Eoro paint 2020 - Youth World Games -
Tým je složen ze čtyř mladežníků, kteří soutěží v jedné třídě (horsemanship, showmanship, HSE a Ranch riding) a kapitánem týmu mládeže, který bude v případě potřeby jednat jako náhradník. Mládež musí být ve věku 18 let nebo méně od 1. ledna 2020.
Své nominace zasílejte do sz zde na fb do konce listopadu ... Mějte na paměti, že koně se losují, a ne vždy jsou perfektně připraveni....


Naše bývalá prezidentka Silvie Lečíková Vás všechny srdečně zve na tuto jedinečnou výstavu!

Připomínám všem majitelům hřebců, povinnost nahlásit připuštěné klisny do konce listopadu! Pak už je to s příplatkem!!!

POZOR, POZOR!

Připravujeme článek o EURO PAINT 2019 a abychom na nikoho náhodou nezapomněli, prosím všechny účastníky, aby nám zaslali své výsledky a fotky, které můžeme zveřejnit. Budeme rádi, když nám napíšete i pár vět, co byste v článku chtěli vidět. Podklady zasílejte na mail: morlitova@seznam.cz Děkujeme Vám za spolupráci!

Euro Paint 2019

Euro Paint 2019 je za námi a všichni naši borci už jsou doma... Byla to neskutečná jízda!!! Všem účastníkům ještě jednou gratuluji k dosaženým výsledkům! Znovu jste dokázali, že s Čechy se prostě už musí počítat... Děkuji všem za úžasnou reprezentaci České republiky a Paint Horse Clubu. Mrzí mě, že jsem tam tentokrát nemohla být s Vámi, ale fandila jsem Vám na dálku.

Trail ride 2019

Propozice

Přihláška

Kurz s Lenkou Zdráhalovou

Chtěla bych jménem prezidia i všech účastníků kurzu moc poděkovat Lence Zdráhalové, která se bezplatně věnovala všem účastníkům kurzu s maximálním nasazením a také manželům Julinovým, kteří nám poskytli zdarma zázemí svého ranče Lucky Valley a zajistili i pitný režim po celý den.

Moc Vám touto cestou DĚKUJEME!!!

Kurz s Lenkou Zdráhalovou

Paint Horse club ve spolupráci s ranchem Lucky Valley Vás srdečně zvou na kurz s Lenkou Zdráhalovou. Kurz je určen POUZE pro členy PHC ČR. Počet míst je 8 pro účastníky s koněm, takže neváhejte a co nejdříve si rezervujte své místo! Platit se bude jen ustájení a to 500 Kč.
Rezervace u M. Orlitové na tel: 602544322.
Nahlásit dopředu se musí i diváci, kvuli kontrole členství!!!

Sněm členů PHC ČR

Dne 23. 3. 2019 proběhl sněm členů PHC ČR a byl usnášeníschopný.
1/ Zhodnotili jsme minulou sezonu
2/ Ocenili championy
3/ Odsouhlasili plán akcí na tento rok: Trail ride,kurz s Lenkou Zdráhalovou a New Generation horse show 2019
4/ Schválili jsme účetní uzávěrku
5/ Zvolili jsme prezidium klubu:
Karla Gabrielová - prezident
Michaela Orlitová - víceprezident
Martina Valíčková - pokladník
Lenka Hoferová - sekretář
Bližší info k chystaným akcím najdete již brzy zde a nebo na našich FB stránkách.

Sněm členů (pdf)Sněm členů Paint Horse Clubu

Už tuto sobotu se uskuteční řádný sněm členů PHC ČR, a jak již všichni víte, jedním z bodů jednání je volba nového prezidia clubu. Do soboty 15.3. 2019 jste měli možnost zasílat jména svých kandidátů, a na základě vašich mailů jsou nominováni tito lidé:

Prezident PHC ČR - Karla Gabrielová a Lenka Šnáblová
Víceprezident PHC ČR - Michaela Orlitová
Sekretář PHC ČR - Lenka Hoferová
Pokladník PHC ČR - Martina Valičková

Pokud se sněmu členů nemůžete zůčastnit, a máte zájem o dění v klubu, udělte prosím někomu ze členů svou plnou moc k zastupování,aby jsme nemuseli opět svolávat náhradní sněm.
Zastupování při hlasování je přípustné pouze na základě plné moci, na které musí být uvedeno datum konání sněmu členů, místo konání, jméno, příjmení a datum narození zmocněnce a jméno, příjmení a datum narození zmocnitele. Plná moc musí být vlastnoručně podepsaná zmocnitelem. Na plné moci musí být uvedeno, zda se jedná o řádný sněm členů nebo o náhradní sněm členů. Plná moc nemusí být úředně ověřena.

Zákonný zástupce zastupuje neplnoletého člena na sněmu členů a hlasuje za něj.

Sněm členů je usnášeni schopný, pokud počet přítomných hlasů je větší než 50 % všech platných členů klubu.

Není-li sněm členů klubu na svém zasedání schopný podle § 15 odst. 7 - Stanov usnášet se a je li nutné na sněmu členů projednat body, které jsou spojeny s hlasováním podle § 16 odst. 1 písm a), b) - Stanov, může prezidium svolat novou pozvánkou ve lhůtě patnácti dnů od předchozího, řádného sněmu členů klubu náhradní sněm členů.

Volba členů prezidia

Ještě pořád máte čas poslat jména těch, které byste rádi viděli ve vedení Paint horse clubu. Opět výňatek ze stanov:
Při nominaci kandidátů bude termín ukončení kandidátky sedm kalendářních dnů před termínem řádných voleb.
Nominaci na jednotlivé funkce v prezidiu klubu může nominačnímu výboru zaslat každý řádný člen sám za sebe nebo to se souhlasem nominovaného člena může učinit jiný člen klubu.
Každý řádný člen klubu může být zvolen do funkce v prezidiu klubu.
Volba členů prezidia podle § 16 odst. 1 písm. a) - Stanov je možný pouze za splnění ustanovení § 15 odst. 7 - Stanov.
Čtyři dny před volbou členů prezidia budou členové klubu na oficiálních stránkách klubu nebo na svých aktuálních kontaktech informováni o tom, kteří členové klubu jsou nominováni do jednotlivých funkcí prezidia.

Prezidium klubu

Ve čtvrtek 31.1.2019 se sešlo prezidium klubu. Dohodli jsme se na cenách pro championy, na akcích, které bude letos PHC ČR pořádat a na termínu členské schůze. Vše ještě dolaďujeme, takže během týdne se vše dovíte.Prozradím jen, že jsme se letos rozhodli vyjít vstříc českým členům a schůze bude v Říčanech u Brna 23.3.2019 a na Paint show budou dva rozhodčí a bude v Čechách.
Nezapomeňte, že na schůzi proběhnou volby nového prezidia, takže pokud jste tak ještě neučinili, pošlete jména svých kandidátů nominační komisi. Pokud se na schůzi nemůžete dostavit, můžete dát někomu svou plnou moc k zastupování-vše najdete ve stanovách na našich stránkách.

Zápis z prezidia

Championát PHC ČR za rok 2018
dle podkladů APHA zpracovala Lenka Šnáblová

Open champion -Hot N Lopin – Mgr. Lenka Šnáblová

Amateur,green champion- Ima Absolutesensation - Irena Tanko

Youth champion - Gamblers Inittowinit – Pavla Bícová

Open, Amateur champion SPB -MR Domino Bull – Michaela Ryvorová

Youth champion SPB -Charlie TNT Bars- Nikol Pavlicová

Champion of champions regular -Ima Absolutesensation – Irena Tanko

Champion of champions SPB --MR Domino Bull – Michaela Ryvorová

Championi podle tříd:

PP Prozakprescription- Mgr. Lenka Šnáblová -Halter Mares open
-Overo color class open
Hot N Lopin- Mgr. Lenka Šnáblová- Halter Stallion open
-In Hand Trail open
Sadie in Krynsun -Mgr. Lenka Šnáblová- Hunter Under Saddle open
Special Impulsions- Petr Jančík- Longe Line open
Amateur In Hand Trail
Lady Dancing Spring- Adéla Rosenkranzová- Tobiano color class open
Amateur Halter Mares
Ima Absolutesensation- Irena Tanko- Trail open
Western pleasure open
Green western riding
Amateur Western Horsemanship
Amateur Trail
Amateur Western Pleasure
Novice Amateur Western Pleasure
Sunlight Below Hill- Václav Orlita- Green Hunter under Saddle
Novice Amateur Hunter Under Saddle
RJ Ultimately Lazy- Michaela Orsagová- Amateur Longe line
RG Good MR Zip- Lucie Skalková- Novice Amateur Trail
Novice Amateur Western Horsemanship
RR War Leo Jackie- Věra Krejčí- Novice Amateur Showmanship At Halter
Justys Hope Future-Ingrid Sobotková-Youth halter Mares

Gamblers Inittowinit-Pavla Bícová- Youth Western Horsemanship
Youth Western Pleasure
Youth Hunter Under Saddle
Youth Hunt Seat Equitation
Sunshine Color Skip- Silvie Bařínková-Darmovzalová-
Novice Youth Hunter Under Saddle
Novice Youth Hunt Seat Equitation
MR Domino Bull- Michaela Ryvorová- Trail open SPB
Western Pleasure open SPB
Amateur Trail SPB
Amateur Western Horsemanship SPB
Charlie TNT Bars- Nikol Pavlicová- Youth Showmanship At Halter SPB
Youth Western Horsemanship SPB
RPV Genuine MR Zip- Eliška Doležalová- Youth Western Pleasure SPB
Green Trail SPB

CO- REGULAR+ SPB

1. Ima Absolutesensation 135 bodů
2. Gamblers Inittowinit 101 bodů
3. Special Impulsions 64 bodů
4. RJ Good MR Zip 62 bodů
5. Hot N Lopin 51 bodů
6. Lady Dancing Spring 47,5bodů
7. PP Prozakprescription 45 bodů
8. Sunshine Color Skip 44,5 bodů
9. Sunlight Below Hill 40,5bodů
10. RJ Ultimately Lazy 39 bodů
11. MR Domino Bull 36,5bodů
12. Charlie TNT Bars 32,5 bodů
13. Sadie in Krynsun 32bodů
14. New Dancing Princess 28,5bodů
15. RPV Genuine MR Zip 25,5bodů
16. RR War Leo Jackie 17,5bodů
17. Rose Dancing Spring 14,5 bodů
18. Justys Hope Future 13,5bodů
19. Incoming Sensation 12,5bodů

Prosím všechny zmíněné championy, aby mi potvrdili účast na schůzi členů, popřípadě sdělili jméno toho, kdo za něj cenu převezme.

New Generation Horse Show

Paint horse club ČR, o.s. zve všechny své členy a příznivce na dvoubodovou Paint horse show s názvem New Generation Horse Show, která se koná ve dnech 19.-21.7.2019 v moderním areálu Královický Dvůr u Slaného. New Generation Horse Show spojuje dvě plemena koní, American Paint Horse a Appaloosa, vypsány jsou také Jackpot třídy, které jsou přístupné všem plemenům koní. Můžete se těšit na téměř 200 tříd a dva zahraniční rozhodčí: Nicolase Perrina a Maj-Britt Lemay. Novinkou bude i dotované nižší startovné pro mládež!
Show pořádá nově složený organizační tým, kterému Paint horse club ČR, o.s. nabídl svou oficiální podporu.
Více informací se dozvíte na internetových stránkách www.nghs.cz, Facebooku, Instagramu a YouTube knálu, vše pod názvem New Generation Horse Show.
Těšíme se v červenci na viděnou!

Volba nového prezidia

V letošním roce nás čeká volba nového prezidia. Ustanovili jsme proto tří členný nominační výbor, kterému můžete zasílat návrhy na obsazení jednotlivých funkcí v prezidiu. Své návrhy zasílejte do konce února.
Nominační výbor:
Monika Brunová - brunovask@seznam.cz,
Martina Cetkovská - mcetkovska@seznam.cz,
Jiří Orság - orsagj@seznam.cz

Rovněž všem členům připomínám, že členské poplatky je nutno uhradit do 28. února! Po tomto datu Vám bude účtován opět vstupní poplatek!

Paint show 2018

...Je to za námi... ale stálo to za to! Byly to skvělé tři dny ve společnosti přátel, kteří táhnou za jeden provaz. Chci moc poděkovat celému svému týmu za jejich obětavou práci, týmu Hipocentra Korýčany, který nám poskytl nejen zázemí, ale i perfektní catering a největší díky patří našim sponzorům, díky kterým jsme si všichni odvezli domů hromady cen. Silvie Lečíková Lenka Hoferová Michaela Orlitová Martina Cetkovská Martina Valickova René Gabriel Václav Knížek Vašek Orlita Lidu Sedlakova Štěpán Lečík a nesmím zapomenout na ty dva nejdůležitější! Rozhodčí Gary Reynolds a ringsteward Veronika Rolínková. Velké díky také tlumočnicím páteční kliniky - Lence Zdráhalové a Irence Tanko !

EURO PAINT 2018

Jako každý rok, i letos se v německém Kreutu, konalo Mistrovství Evropy. Česká republika tam měla i letos silné zastoupení a naši reprezentanti si dovezli řadu medailí...

Lenka Šnáblová :

SADIE IN KRYMSUN - Silver European Champion Halter Aged Mares, 2. místo Zone Championship
HOT N LOPIN - 2.m. Halter Stall. Jr., 3.m. Longe line, Top 9 IHTrail
ZIPPOS NEW REVOLUTION - 2. m. Open Halter SPB Aged mares

Gamblersinittowinit
Pavla Bícová

1.misto Hunter Under Saddle Youth
2.misto Western Pleasure Youth
2.misto Horsemanship Youth
3.misto Trail Senior Open
4.misto Showmanship Youth
4.misto Hunt Seat Equitation Youth
All Around Champion Youth

Sunlight Below Hill -Michaela Orlitová
Novice Amateur Hunter Under Saddle - 3.Misto 2.vicemistr
Masters Hunt Seat Equitation -3.místo 2.vícemistr

Charlie Tnt Bars Nikol Pavlicova
1.misto Mistr Evropy horsemanship spb youth
1. misto Mistr Evropy showmanship at halter youth spb
1.Misto Mistr Evropy trail youth Spb
2.misto Vicemistr Evropy western riding open all ages SPB
All round champion Spb youth

RVP Genuine Mr Zip Eliška Doleželová

1.misto Mistr Evropy SPB Green trail
1.misto Mistr Evropy SPB youth pleasure
2.misto Vicemistr Evropy Spb youth trail
2.misto Vicemistr Evropy Spb youth horsemanship
2.misto vicemistr Evropy Green Spb pleasure

Petr Jančík a Special Impulsions

1.misto Mistr Evropy longe line 2yo
2.misto vicemistr Evropy trail in hand amater ( Irena Tanko )
3.misto trail in hand open

Ima Absolute Sensation

1.misto Mistr Evropy pleasure amater s Irena Tanko
1.misto Mistr Evropy master trail s Irena Tanko
1.misto Mistr Evropy Green western riding s Lenka Zdráhalová
2.misto vicemistr Evropy trail senior open s Lenka Zdráhalová
2.misto Vicemistr Evropy Master horsemanship s Irena Tanko

Rj Good Mr Zip

2.misto Vicemistr Evropy Trail junior s Lenka Zdráhalová
2.misto vicemistr Evropy trail nov.amater
2.misto Vicemistr Evropy horsemanship nov.amater

Veronika Vopickova Zippos Fly Revolution

2.misto Vicemistr Evropy Trail in hand Spb
4.misto longe line spb open

Michaela Rývorová
Mr Domino Bull

3. místo Open SPB Green Western Pleasure
4. místo Amateur SPB Western Pleasure

Rj Ultimate Lazy

1.místo Mistr Evropy trail in hand open 2yo s Jiří Orság
2.misto Vicemistr Evropy longe line amater s Michaela Orsagova

Sunshine color skip
3.misto trail nov.amater Silvie Bařinková
1.misto Mistr Evropy hunt seat equitation youth s Anna Darmovzalová
1.misto Mistr Evropy hunter hack youth s Anna Darmovzalová
3.misto hunter under saddle nov.youth s Anna Darmovzalová

Doufám, že jsme na nikoho nezapomněli, a všem bych chtěla jménem CZPHA poděkovat za tak skvělou reprezentaci. Ale velké díky patří i jejich wranglerům,trenérům,rodinným příslušníkům a přatelům, kteří je tak v průběhu celého týdne silně povzbuzovali. Český ,,kotel´´ byl určitě nejen nepřehlednutelný, a také byl pořádně slyšet a to nejvíce při POHÁRU NÁRODU...třeba i Vy se příští rok vydáte zkusit velkou arénu nebo se jen přijedete podívat a povzbudit naše a okusit jedinečnou atmosféru této show...

HOT NEWS

Připomínám všem účastníkům, že musí mít potvrzení vet. lékaře, že kůň je klinicky zdráv a nepochází z chovu, kde se léčila hříběcí nákaza. Samozřejmostí je platné očkování a vyšetření krve ne starší 6 měsíců. Pro zahraniční účastníky je ještě povinný TRACES. Tyto doklady předložíte před složením koní v areálu. Po příjezdu volejte na tel: 732670861 Lenka Hoferová a domluvíte se, kde si uvedené dokumenty zkontroluje. Bez těchto potvrzení Vás ihned vrátí domů!!!

Začátek páteční kliniky v 11 hod.,
začátek sobotních soutěží v 9 hod.

PATTERNY KORÝČANY

Patterny ke stažení zde.

PAINT SHOW BUDE!

Nemožné se podařilo... vše proběhne tak, jak bylo naplánováno. V pátek začneme klinikou - prosím o potvrzení účasti na klinice buď mailem nebo tel. ať vím, s kým můžu počítat. Kdo jste poslal přihlášku, tak stačí potvrdit, že vše platí.Přihlášky nebo potvrzení zasílejte na uvedený mail v informacích a do kopie dejte i mně, protože Silva bude příští týden na dovolené... uzávěrka je 3.9.2018! Boxy a ubytování řešte prosím přímo se Stelou - to se týká i plateb. Na účet PHC prosím jen platby, které jste uvedli v přihlášce.

Přihláška SPB
Přihláška REGULAR
Info

POZOR PAINT HORSE SHOW ZRUŠENA!

Protože se blízkém okolí pořádajícího areálu vyskytl další případ hříběcí nákazy a protože řáda z Vás vyjádřila obavy i přes veškerá preventivní opatření které jsme udělali, rozhodli jsme se s provozovatelem areálu Paint Horse Show ZRUŠIT.... Momentálně pracujeme na variantě přesunutí termínu akce na říjen 2018. Vše je projednáváno s APHA a o výsledcích jednání Vás budeme informovat.

HOT NEWS!!!

Upozorňujeme všechny startující, že z důvodu, že se řada nejen sportovních stájí potýká ze závažnou hříběcí nákazou přijali jsme na doporučení KVS tyto opatření: Kromě standardních vyšetření krve /ne starší 6 měsíců/ a povinného očkování budeme požadovat i potvrzení vet. lékaře, že kůň je klinicky zdráv, a nepochází z chovu, kde by se léčila nějaká přenosná choroba.Toto osvědčení nesmí být starší 3 dnů. Před vyložením koní z vozíků proběhne ještě vet. kontrola přímo v místě závodů-místním veterinářem. Kůň bez těchto osvědčení nebude do areálu vpuštěn.

Jinak přípravy jsou v plném proudu - ze 115 vypsaných tříd máme obsazených celých 60 tříd! Kromě pohárů a stuh máme pro Vás připraveny i ceny od našich sponzorů, takže se máte na co těšit! Nejvíce obsazeny jsou letos třídy mladých koní v trail in hand nebo longe line uvidíme 14 koní...

2018 CZECH PAINT HORSE SHOW

Přihláška SPB
Přihláška REGULAR
Info
Rozpis tříd

TRAIL RIDE 2018

Zveme všechny členy i nečleny PHC ČR na letošní TRAIL RIDE 2018, který se bude konat dne 14.7.2018 v Horní Lhotě u Luhačovic na Ranči na Vyhlídce, který je i oficiálním sponzorem této akce.

Přihláška
Propozice

Formulář GDPR

Vážení členové clubu, rádi bychom Vám nadále zasílali informace o našich nových službách, změnách nebo připravovaných akcích. Abychom Vám je nadále mohli zasílat, prosíme o potvrzení zda udělujete Paint Horse clubu souhlas se zpracováním osobních údajů dle nového nařízení EU o ochraně osobních údajů.

Vyplněný formulář prosím zasílejte na email: leenny@post.cz.

Děkujeme Vám za spolupráci!

Členská základna

Konečně jsme dali dohromady členskou základnu! Prosím všechny členy o kontrolu a popřípadě doplnění aktuálního e-mailu. Pokud je u vašeho jména rok 2019, znamená to, že Vám dobíhá víceleté členství a máte tedy zaplaceno i na tento rok. Všichni, kdo v řádném termínu neobnovili členství jsou povinni zaplatit i vstupní poplatek! Změny, nebo své aktuální emailové adresy prosím hlaste:
Sekretář PHC ČR: Lenka Hoferová,
Mobil: 732 670 861, e-mail: leenny@post.cz

R.I.P. DASTY

Dne 28. 4. 2018 nas navždy opustila jedna z legend českých i zahraničních kolbišť hřebec SKIPS DIABLO BAR... Byl skvělým all around koněm a svůj talent předával i na své početné potomstvo. Byl tím nejlepším učitelem a spousta z Vás na něm získala svou WRC licenci jezdce... Budeš navždy v našich srdcích!

Mimořádná schůze členů PHC ČR

Dne 25.3. 2018 proběhla v areálu Prosper Horse ranche na Čeladné Mimořádná schůze členů PHC ČR. Před touto schůzí proběhla bezplatný kurz pro členy PHC ČR. Lektory tohoto kurzu byli manželé Poláčkovi. Lenka Hoferová hromadu krásných fotek a zázemí pro kurz i schůzi poskytla Anička Golmincová v prostorách Prosper ranče. Všichni jmenovaní to udělali pro klub zdarma -bez nároku na odměnu za což jim patří obrovské DÍKY! Dále bych ráda poděkovala Silvě Lečíkové, která nás seznamila s novinkami z APHA a přeložila pravidla pro Longe line - pro účastníky kurzu.
Další bombou, která se Sivě povedla jsou české formuláře na stránkách APHA - a to členská přihláška a transfer report. Další bude následovat registration application v češtině. Poděkování si rovněž zaslouží Jirka Orság, který precizně připravil nové stanovy PHC ČR, Miša Orlitová, která se úspěšně vrhla na shánění sponzorů, Lenka Hoferová, která doplňuje členskou databázi, abychom ji brzy mohli zveřejnit a všichni ostatní, kteří se účastnili kurzu i schůze.


Top 20 Counties

Minulý týden obdržel Paint Horse Club ČR z APHA nejčerstvější statistiky „Top 20 Counties“, tedy nejlepších 20 zemí světa.
Vyhodnocena byla tři kritéria – počet členů APHA v r. 2017, počet registrovaných koní za rok 2017 a počet startujících na APHA-approved show (tedy závodech uznaných APHA).

A jak jsme dopadli?
Počet členů APHA: 1. Německo (1609 ), 2. Francie (781), 3. Itálie (639), 4. Česká republika (373)
Počet registrovaných koní: 1. Německo (523), 2. Francie (493), 3. Itálie (469), 4. Česká republika (162)
Počet startů: 1. Německo (12 222 – vč. EPHC), 2. Francie (1195), 3. Švédsko (1060) 4. Dánsko (979) 4. Česká republika (806).

V seznamu figurují za námi státy jako Belgie, Mexiko, Austrálie, Polsko, Norsko, Švýcarsko, Španělsko, Izrael a další.
Nejpozoruhodnější je zřejmě počet registrovaných koní: oproti roku 2016 jejich počet v Německo vzrostl 0 5%, ve Francii klesl o 1%, v Itálii klesl o 17% - a u nás vzrostl o 34% !!!

Díky všem, kdo k tak úžasným výsledkům přispěli chovem paintů nebo starty na APHA-approved závodech!

Bundy, vesty, trička

Tak už máme vše vyjasněno! Bundy budou a to za 1500 Kč pro členy klubu a 2500 Kč pro nečleny klubu.
Dále nabízíme trička a vesty. Rozměry všeho jsou na obrázcích, takže na případné reklamace neberu zřetel!
Trika vyjdou na 550 Kč a vesty na 850 Kč, opět jen pro členy klubu! Závazné objednávky posílejte na můj email: carluska@volny.cz, obratem Vám pošlu podklady k platbě.
Min. 50% záloha, která se v případě nedoplacení, nebo nepřevzetí objednaných věcí nevrací! Věci si budete moci vyzvednout buď u mne, nebo budu posílat poštou-nutno připočíst poštovné...
Schůze

Protože schůze nebyla usnášení schopná, nevyplynuly tedy z této schůze žádné závěry.
Všechny body byly projednány a budou podkladem pro mimořádnou schůzi, která se bude konat v neděli 25.3.2018 na Prosper Horse ranchi na Čeladné od 14 hod. Dopoledne je pro zájemce z řad členů PHC ČR možná bezplatná klinika. Lektory budou Petra a Roman Poláčkovi a Lenka Zdráhalová. Co se jak hodnotí budu komentovat já. Zájemci se hlaste u mně do 10.3. Klinika pouze pro členy klubu!!!! Jak se stát členem najdete na czpha.cz

Ceny championům klubu byly předány - všem championům ještě jednou moc blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci tohoto plemene.

Místo odstoupené sekretářky Martiny Klejchové byla do dalších voleb kooptována Lenka Hoferová.
Stávající prezidium jsme doplnili o další členku a tou je Michaela Orlitová - jako 2. viceprezident pro sport.
Zdravím všechny příznivce a členy PHC ČR!

Ráda bych Vám připomněla, že možnost prodloužit si členství je pouze do 28.2.2018.
Po tomto datu budete platit znovu vstupní poplatek!


Číslo účtu je Fio banka, č.ú.: 2000528138/2010
...a do poznámky napsat členství 2018 a příjmení
Pokud na to potřebujete vystavit doklad nebo fakturu, je potřeba se domluvit přímo s p. Valičkovou a zaslat jí fakturační údaje.
Platit můžete i hotově na členské schůzi, která se koná již tuto sobotu!

Championi za rok 2017

Pro PHC ČR zpracovala a za výsledky odpovídá Lenka Šnáblová.
Výsledky: excel - word.

Mimořádné volby

Po loňském, bouřlivém roce, který klubem zatřásl v základech,je tu rok nový a s ním nové úkoly a výzvy. 24.2. plánujeme valnou hromadu, na které by mimo jiné, měly proběhnout i mimořádné volby. K tomuto kroku jsem se rozhodla proto, že do funkce prezidenta jsem ,,tak nějak spadla´´.
Stalo se to loni, měsíc před show a abych nezklamala členy, kteří nám na poslední schůzi vyslovili důvěru, funkce jsem se ujala a všechny naplánované akce jsme uskutečnili...

Takže tímto Vás prosím: posílejte jména kandidátů do prezidia PHC ČR- navrhovaní kandidáti musí:být členem PHC ČR a mít platné členství a samozřejmě s kandidaturou souhlasit a být osobně na členské schůzi.
Dále Vás chci požádat o stručné vyjádření toho, co od PHC ČR očekáváte - jak v obecné rovině, tak konkrétně. Dejte nám vědět, jestli například u Paint Show vidíte výhodu spíše v možnosti nasbírat co nejvíce bodů, nebo zohledňujete výdaje na účast, jestli stojíte o semináře se zahraničními lektory nebo potřebujete informace chovatelské.
Tyto, ale i jiné otázky řešíme každoročně na schůzi, ale bohužel se schůze účastní jen malé procento členů a to pořád ti stejní... Kde jste vy členové, kterým vyřizujeme papíry nebo JEN odpovídáme na dotazy ( protože tohle je 90% naší práce, která ale nejde nikde vidět) když se rozhoduje o budoucnosti klubu, nebo o jeho náplni?
Prosím tedy všechny, kterým fungování klubu není lhostejné, aby posílali jména kandidátů na členy prezidia a své návrhy co všechno byste chtěli řešit na valné hromadě, abych to mohla zařadit do programu. Návrhy posílejte prosím buď mailem, nebo do zprávy na FB a to nejpozději do 22. ledna. Budu též ráda, když potvrdíte svou účast na plánované valné hromadě.

Moc Vám děkuji za spolupráci! Vaše Karla

PF 2018

Přejeme Všem našim členům, i těm budoucím, krásné svátky a mnoho úspěchů v Novém roce s Vašimi strakatými miláčky!

Upozornění pro všechny majitele hřebců

Od roku 2018 vyžaduje APHA u VŠECH chovných hřebců test šestipanel, který zahrnuje HYPP, HERDA, GBED, MH, PSSM 1 a OLWS. Tento test zatím kompletně zpracovávají údajně pouze dvě akreditované laboratoře - univerzita Davis v Kalifornii za 125 USD a Etalon Diagnostics za 139 USD (v ceně je i stanovení barevného typu). Plnokrevní a quarter hřebci, kteří už mají v těchto laboratořích zpracovaný test 5-panel, lze nechat udělat jen OLWS za 25 USD. Výsledky je pak nutné zaslat na APHA, která naúčtuje dalších 40 USD za jejich zanesení do souboru koně. Posílat lze klasickou poštou nebo na askapha@apha.com spolu se jménem koně a jeho registračním číslem. Hřebcům bez tohoto testu nebudou hříbata registrována.

Připomínám všem majitelům hřebců, že termín hlášení o připuštěných klisnách je 30.11. Po tomto termínu Vám bude účtován navíc ještě poplatek za pozdní SBR.

Kalendář

Vážení majitelé paintů, byl by zájem o nástěnný kalendář ve formátu A3 s Vašimi miláčky? Podmínkou by bylo, aby to byly fotky od Monika Špendlíková, aby na nich byl paint - může být i jednobarevný. Zatím čekám na nějakou výhodnou nabídku, takže kalkulace není konečná...cena jedné stránky by měla vyjít na 1500-2000 Kč. Za tuto cenu získejte jednu stránku s vaší fotkou a reklamou a každý by měl dostat min.5 ks kalendářů. Ostatní bych použila jako ceny championům, popřípadě dárky pro sponzory klubu... Tak co vy na to, byl by zájem? Ozvěte se mi prosím co nejdříve, moc času už nám nezbývá...

Statistiky v APHA

Lenka Šnáblová pro nás sleduje všechny možné statistiky v APHA, a hádejte co? Její krásná overo klisna PP PROZACPRESCRIPTION získala neuvěřitelných 119,5 bodu a zajistila si tím první místo mezi Evropskými painty! Ale to není vše-dále je 4. ve světovém žebříčku v disciplíně Hunter under Saddle a celkově na 6. místě světového žebříčku a to vše v OPEN třídách... Tímto Lence moc gratuluji a předem děkuji za zpracování žebříčku našich šampionů!!! V další tabulce najdete jména 5 nejlepších předvádějících v ČR! Také jim mooooc blahopřejeme!!!!
...a nezapomeňte si koupit prosincové JEZDECTVÍ!!! Měl by v něm vyjít článek od Silvy Lečíkové, která v něm stručně shrnula naš letošní bouřlivý rok v Paint Horse Clubu ČR. V článku vypadám jako největší borec, ale zapomněla tam připsat, že bez ní bych to nikdy NEZVLÁDLA! Takže tímto ještě jednou díky Silvi, jak za článek, tak za pomoc a podporu!

Pokud někdo máte nějaké náměty nebo nápady, co byste rádi na stránkách viděli, tak se ozvěte! Mail i číslo na mně najdete v kontaktech.
Karla

Několik čísel...

Po nějakou dobu chyběla českým chovatelům představa o postavení českých paintů ve světovém měřítku. Z rychlého průzkumu statistik APHA vyplynulo, že si vedeme víc než skvěle a máme být na co pyšní!!

Ostatně i rozhodčí Lise zmiňuje ve své zprávě z letošní Czech Paint Show, že jezdci a koně udělali za posledních deset let obrovský posun dopředu, a že na show byli samí dobře připravení a předvedení koně, přičemž někteří z nich byli na evropské a světové úrovni!

Takže několik čísel:

počet členů APHA v r. 2016
ČR 366 !!!
(340 v r. 2015)

Pro představu – Rakousko 273, Dánsko 197, Švédsko 315, Holandsko 265, V. Británie 73, Slovensko 64, Polsko 44. APHA celkem 47 341.

počet koní registrovaných za rok (2016) – APHA celkem 10 964
ČR 123 !!! (130 v r. 2015)


Pro představu: Holandsko 60, Německo 36 (!!!), Rakousko 63, Španělsko 13

Bohužel aktuální stav koní v jednotlivých zemích APHA ve výroční zprávě neuvádí, ale zkusíme zjistit.

složení narozených hříbat: 21 overo, 58 tobiano, 33 solid, 11 tovero
60x hřebec, 63x klisna
64 PH x PH; 59 (PH x QH/TB).

S. Lečíková

EURO PAINT 2017

Od 27.8- 2.9.2017 se konal evropský championát paintů v německém Kreutu.
Chtěla bych poděkovat všem majitelům paintů, kteří prezentovali své koně na této jedinečné akci a dokázali tak kvalitu chovu v ČR. Některé jejich skvělé výsledky jsme již sdíleli na našich FB stránkách, ale zdaleka tam nejsou všechny! Čekáme na zveřejnění oficiálních výsledků, abychom je pro Vás mohli zpracovat do článku v časopisu jezdectví... takže ještě jednou všem blahopřejeme!!!

TRAIL RIDE 2017

Dne 2.9.2017 se konala další akce pod hlavičkou Paint Horse Clubu a to ve spolupráci s Klubem českých turistů - Trail Ride aneb za Huzovským škopkem. Vyjížďka byla krásným prostředím Nízkého Jeseníku ke hradu Sovinec. Tam proběhlo občerstvení a zase jinou cestou jsme se vraceli zpět. Počasí nám přálo, a my se mohli kochat krásnými výhledy na panorama okolních hor. Velké díky patří organizátorce této akce Gábině Vránové, která vše připravila a vymyslela trasu, ale i ostatním účastníkům za skvěle strávený den mezi přáteli... Kromě dojmů a dobré nálady jsme si všichni domů na památku dovezli tričko od klubu turistů, odznak a samolepku od Paintů... takže ahoj příští rok na už 11. ročníku!

Přikládám pár fotek, ať víte, o co jste přišli...Paint Horse show 2017

V sekci sport naleznete výsledky z Paint Horse show 2017.

Evropský šampionát

Na Evropském šampionátu Paintů budou mít mladí jezdci možnost nechat si zhodnotit svou jízdu šéfem rozhodčích APHA Davidem Dellinem. Ten okomentuje předvedenou úlohu/ jízdu a určitě tak poskytne neocenitelnou radu do budoucna. Jezdci z řad Youth a Novice Youth se s ním mohou na šampionátu setkat vždy v 10 hodin v hale C, a to v neděli (showmanship), pondělí (w.horsemanship) a úterý (hunt seat equitation).

Další zajímavostí a motivací může být nově ohlášená cena pro vítěze třídy Trail Amateur – elektrický skútr Emco Novi v ceně téměř 3000 EUR!!! Doufáme, že na něm dorazí domů někdo z našich!! Pro ty, kdo „jen“ vyhrají v některé z tříd, je připravena mimo jiné i deka Bucas Power Cooler.

Ovšem vyhrát nebude jednoduché – podle uzávěrky je přihlášeno 275 koní a čeká se na 1400 startů ....

Držíme palce všem českým jezdcům a jejich paintům!

TRAIL RIDE 2017

Všechny srdečně zveme na další akci pod hlavičkou Paint Horse clubu!

Propozice
Přihláška

PAINT SHOW 2017

je za námi...chtěla bych poděkovat všem sponzorům této akce: jmenovitě: Prosper Horse Ranch, Chopper horse, Wanted ranch, Ranch u Bílého potoka, Ranč pod Vartovňů, Krmiva Na Statku, Jezdecké Potřeby Storm Elektro Pavlica, Podkovářství Kostka Martin a Marcela Kostkova, Martina Cetkovskáza krásné ceny pro všechny závodníky! ...Dále mé velké díky patří show teamu ve složení Silvie Lečíková - bez které, by tahle show vůbec nebyla!!! Martina Valickova Martina Cetkovská Lenka Hoferová Roman Poláček Lenka Zdráhalová a dalším, kteří v průběhu víkendu pomáhali...
..děkuji naší dvorní klubové fotografce Monika Špendlíková a ostatním fotografům Jana Dakotka Kubickova Lenka Hoferová,že nás všechny krásně fotili a dávají nám to na zeď :D
...děkuji Jana Jana Bílková - ringstevard a Wiebe Lise -rozhodčí za jejich služby
....děkuji všem závodníkům, kteří přijeli prezentovat své krásné koně a podpořit tak svým startem náš club
Takže ještě jednou VÁM VŠEM MOOOOC DĚKUJI

Výsledky a fotky z akce se zpracovávají, takže hned jak budou k dispozici, objeví se zde i na našich FB stránkách.


Úlohy

Úlohy (pdf zde)

Uzávěrka přihlášek je dnes 2.8. 2017!!! ( Na místě bylo myšleno jen dohlášky a kosmetické úpravy...:-) ) Je to z důvodu sestavení orientačního časového plánu celé show... a zbytečného čekání ve frontě v show office

Zdravíme všechny příznivce paintů!

...protože se události kolem Paint Show ještě pořád vyvíjí, posílám informaci o zařazení dalších 3 tříd do nabídky disciplín – green trail regular open, green hunter under saddle regular open a green western pleasure regular open..Dale jsme rozšířili třídy trail regular open na trail regular junior a senior a to samé v pleasure na western pleasure regular junior a senior.
Pokud byste se chtěli dohlásit, samozřejmě stále lze!!! Uzávěrka startů je až na místě!!!

....ustájení jsme po Vás chtěli vědět do 31. 7. aby se mohly objednat boxy ...min. počet je 40 takže při neobsazenosti boxů by to bylo k tíži klubu. Kdo si tedy box neobjednal, a přesto by ještě potřeboval,je možné koně ustájit ještě bud u mne na ranči u Bílého potoka, nebo v Kunčicích u p. Pavlici

...v jednání je i klinika s rozhodčím a dále i nějaké ceny od sponzorů, takže stále makáme a těšíme se na Vás!!!

Aktuální informace ke stavu show

Uzávěrka přihlášek na boxy je v neděli!

Podařilo se nám sehnat rozhodčího, ale zatím čekáme na povolení show pořádat od APHA... protože už je tak strašně málo času, prosím všechny, kdo má zájem se show účastnit, aby už zaslali přihlášku a objednali si box. Všechny potřebné informace najdete v přiložených informacích, ale pokud budete potřebovat něco objasnit, neváhejte mi zavolat!
Doufejme, že se to podáří a show bude uznána - v případě, že ne, všechny platby Vám vrátíme zpět...
Moc Vám děkujeme za Vaši trpělivost a podporu...
za celý tým Karla Gabrielová

Informace
Classes 2017
Přihláška REGULAR
Přihláška SPB

HOT NEWS

Dne 8.7.2017 odstoupila funkce prezidenta klubu Andrea Poláková
- funkci přebírá víceprezident Karla Gabrielová.

V souladu s platnými stanovami přebírá tuto funkci viceprezident klubu - viz. Stanovy:

Článek IV.
Funkcionáři a jejich povinnosti


3. Doplňování funkcionářů.

V případě, že v průběhu roku dojde k uvolnění některé z funkcí, nahradí představenstvo chybějícího funkcionáře některým ze svých členů, nebo některým z řádných členů. Takto jmenovaný funkcionář vykonává tuto funkci až do doby zvolení nového funkcionáře.
V případě, že odstoupí prezident, automaticky přebírá jeho činnost vice prezident a do jeho funkce je jmenován některý ze členů představenstva.

Tato rezignace je účinná dnem jejího doručení všem členům představenstva, t.j. 8.7.2017.

Přesto, že do plánovaného termínu show už nezbývá ani měsíc, zbytek prezidia se snaží o to, aby show proběhla. Mějte tedy prosím ještě strpení a držte nám palce, aby se nám to vše podařilo zařídít i v takto šibeničním termínu. O vývoji Vás budeme průběžně informovat jak na stránkách PHC, tak na FB stránkách. Děkujeme za pochopení a podporu!!!

Karla Gabrielová

Náhradní sněm členů Paint Horse Clubu

Zbytečně vynucený Náhradní sněm členů Paint Horse Clubu ČR, z.s. se konal v sobotu dne 25.3.2017. Kandidáti nominovaní do funkcí představenstva klubu se ve většině případů ani neomluvili a na sněm dokonce ani nepřijeli - celý článek zde.

Třídy Green pro začínající koně

Na schůzi klubu padla mimo jiné žádost o zařazení tříd green do programu Paint Horse Show a požadavek na českou verzi pravidel, která se k nim vztahují.
Zde máte pravidla pro Green Trail, Green Hunter Under Saddle a Green Western Pleasure.

Nové členství APHA s bonbónkem

Malou náplastí na zvýšené tarify členských poplatků APHA může být fakt, že kromě členské karty nového vzhledu a barevného magazínu Chrome zdarma mohou noví nebo obnovující členové získat i odznak k 55. výročí existence APHA (při koupi členství 3 – 5 let) nebo barevnou litografii americké výtvarnice Suanne Wamsley „Sustaining the Legacy“ 13*18 cm (při koupi 5letého členství).

Zdroj: apha.com

Bohaté dary pro Nadaci APHA

Členové APHA dali v únoru 2017 jasně najevo, jak umí a chtějí podpořit „svůj“ klub. Pro účely Nadace APHA vybrali celkem 35 900 USD, což je oproti roku 2016 nárůst o 215 % ! Tuto sumu doplnil další velkorysý dar, tentokrát ve výši 125 000 dolarů od Nadace Amona G. Cartera z Fort Worth.

Většina této částky bude použita na stěhování a restaurování obřího bronzového sousoší zdobícího dnes sídlo APHA. To by se mělo od roku 2018 usadit na novém působišti v historickém centru starých dobytčích trhů Stockyards ve Fort Worth. Developerská skupina Fort Worth Heritage Development zde totiž provádí za asi 45 mil. USD rekonstrukci bývalých stájí pro koně a muly, z nichž budou kanceláře a obchody. Nová adresa asociace tedy bude na Mule Alley, Ft. Worth.

Zdroj: apha.com

Netradiční dovolená?

Protože dnes už jezdí Češi vesele kamkoli do světa, třebas někoho zaujme možnost zúčastnit se týdenní vyjížďky APHA Trail Ride ve Ft. Robinson v Crowfordu v Nebrasce. K dispozici je jen 100 míst, která se rychle plní. Více na apha.com/events/fort-rob.

Zdroj: apha.com

Amatérská karta 2017

Protože s novým rokem je na tapetě nová amatérská karta pro ty, kdo chtějí startovat na tzv. APHA approved shows. A protože je kolem ní i po letech spousta nejasností a dohadů, máte nově k dispozici i její český překlad zde.
Je věcí etiky a osobní morálky každého, kdo podepíše ve formuláři uvedené prohlášení v rozporu se skutečností, nehledě na možnost postihu ze strany APHA.

Originál APHA ke stažení (a vyplnění) zde.

Náhradní Sněm členů

POZVÁNKA na náhradní
Sněm členů Paint Horse Clubu České republiky, z.s.

Místo a datum konání:
sobota 25.3.2017, 10:30 hodin Hotel KOBERO,
Říčany u Brna, Brněnská 311

Zapisovatel: Karla Gabrielová

Program sněmu:
1. Přivítání všech zúčastněných, prezenční listina
2. Shrnutí akcí v roce 2016
3. Vyhlášení šampionů za rok 2016
4. Účetní uzávěrka za rok 2016 – před dokončením!
5. Informace členům a návrh kalendáře akcí na sezónu 2017
6. Informace členům o možnostech státních dotací MŠMT a JM kraje pro činnost klubu a jiné možné zdroje příjmů
7. Otevřený dopis prezidentce Paint Horse Clubu ČR – přednesení dokumentu a vyjádření se k jednotlivým bodům.
8. Mimořádné volby představenstva klubu
9. Oběd

Poslání APHA

V samém závěru loňského roku zveřejnila APHA novou formulaci poslání American Paint Horse Association. Slibuje si od tohoto kroku závan života do vize APHA a znovuobnovení energie směřované k zajištění hlubších hodnot pro vztah svých členů k jejich Paintům. Nové poslání tedy zní takto:

„Inspirujeme, podporujeme, propagujeme a poskytujeme smysluplné zkušenosti generacím těch, kdo chtějí uchovat všestranné koně plemene Paint.“

Touto větou chce APHA obsáhnout všechny své cíle při zachování jejich srozumitelnosti. Výkonný výbor toto znění schválil 10. listopadu 2016. Nové „Mission Statement“ je po změně loga další zásadní změnou APHA v posledních měsících.

(pramen: APHA.com)

S novým rokem nové poplatky

Upozorňujeme, že k malé radosti chovatelů Paintů oznámila APHA nové sazby některých svých poplatků. Zatímco snížení vstupního poplatku do Breeder´s Trust se asi nedotkne až tolika českých majitelů, další změny bohužel ano. Hlavním argumentem byl fakt, že některé částky se měnila naposledy v roce 1987.

Podstatnou změnou je úprava registračních poplatků pro jednobarevné/ SPB Painty – zvýhodněné sazby jsou pryč, nově budou shodné se sazbami pro barevné koně. Ty teď dělají 25 USD v termínu 0-90 dní po narození hříběte. V platnosti zůstává, že registrace koně on-line bude vycházet výhodněji než klasická „papírová forma“ (40 USD). Registrace cropout hříbat nově stojí 85 USD.

Zvyšuje se cena ročního členského poplatku na 45 USD, celoživotní/ Life na 750 USD. Vyšší bude i poplatek za změnu majitele (transfer) – 25 US, zápis klisny QH a a1/1 zdražil na 25 USD. A prodraží se i předplatné Paint Horse Journalu, nově za 85 USD na rok.

Detailní přehled všech poplatků najdete zde.
http://apha.com/wp-content/uploads/2016/11/2017-Fees.pdf

Formuláře APHA ve více jazycích

APHA oznámila vydání některých svých formulářů v dalších světových jazycích. Na apha.com/forms/registration-forms tak nově najdete SBR a Transfer Report v němčině a italštině, Registration Application a Affidavit for Duplicate Certificate ve francouzštině. Snad to některým neangličtinářům usnadní život ;) Do budoucna se počítá např. s japonštinou nebo portugalštinou.

Amatéři v roce 2017 se změnami!

Představenstvo APHA na 2016 Convention schválilo několik úprav amatérských tříd pro rok 2017:

 • nově budou vypisovány jen jako Amateur pro jezdce starší 19 let nebo Amateur Masters pro jezdce starší 45 let. Dřívější „Classic Amateur“ tímto přestává existovat;
 • jezdci a trenéři zabývající se hiporehabilitací mohou získat statut Amateur (za předpokladu, že má certifikát organizace uznané APHA);
 • body z lonžování ročků a dvouletých, stejně jako body z in-hand trailu se nyní započítávají do hodnocení Amateur honor Roll, Open Honor Roll, Top 20 a Zone Award.

Další změny pravidel 2017

 • YP 105: ve třídě Youth Lead Line v zónách 12,13,14 (tedy i Evropa) mohou být předvedeni regular i SPB painti společně;
 • RG 110: než budou zaregistrována jejich hříbata z připuštění po 1.1.2018, musí mít všichni plemenní hřebci v záznamech APHA genetický test DNA a genetický panel test, který zahrnuje testy na HYPP, PSSM, MH, GBED, HERDA, OLWS.
 • SC 100: na show s jedním rozhodčím lze v rámci show nabídnout kliniku vedenou rozhodčím určeným pro tuto show;
 • SC 105-2: rozhodčí mezi sebou mohou konzultovat diskvalifikace, 5bodové penalizace a 3bodové penalizace za předpokladu, že je konzultaci přítomna osoba určena showmanagementem;
 • SC 175-2: do divize Open se přidává třída Performance Halter;
 • SC 192-3: mění se požadavek na počet překážek v In-Hand Trailu z minimálně šesti na minimálně čtyři a z maximálně osmi na maximálně šest, aby se sladila pravidla s divizi Walk-Trot;
 • SC 206-2: ke kritériům pro start v třídách Green se přidává podmínka nepřekročení celoživotních výher pod sedlem ve výši 2 500 USD;
 • SC 246: zisk bronzové medaile na soutěžích EWU (Erste Westernreiter Union) znemožňuje - předvedení koně ve třídách Green;
 • SC 250-1: standardizují se pravidla týkající se překážek trailu s jinými asociacemi, aby se předešlo matení rozhodčích a showmanagementu;
 • SC 255: úlohy pro Green Western Riding se smějí používat pro Novice Youth a Novice Amateur Western riding;

Autor: Ing. Silvie Lečíková

Zápis z řádného Sněmu členů

Zápis z řádného Sněmu členů, který se konal v Říčanech u Brna dne 11. 2. 2017 - celý zápis zde.

Sněm členů Paint Horse Clubu České republiky, z.s.

POZVÁNKA na řádný Sněm členů Paint Horse Clubu České republiky, z.s.

Místo a datum konání: sobota 11.2. 2017, 11:00 hodin Hotel KOBERO, Říčany u Brna, Brněnská 311
Zapisovatel: Karla Gabrielová


Program sněmu:

1. Přivítání všech zúčastněných, prezenční listina

2. Shrnutí akcí v roce 2016
Paint Horse Show v Hoštce 18.-19.6.2016 (vyúčtování, počet startů, summary)
Paint Horse Show v Čeladné 13.- 14.8.2016 (vyúčtování, počet startů, summary)
Účast na Evropském šampionátu paintů v Kreuthu 28.8.-3.9.2016
– poděkování všem reprezentantům a účastníkům Youth Cupu a Nations Cupu.

3. Vyhlášení šampionů za rok 2016 - předání cen (Karla Gabrielová)

4. Účetní uzávěrka za rok 2016 (Martina Valíčková) – před dokončením!

5. Informace členům a návrh kalendáře akcí na sezónu 2017

Czech Paint Horse Show 2017 – návrhy:
Hoštka – začátek července – kvůli kolizi s jinými závody navrhuje paní B. Bihary víkend 1.-2.7.2017
Výstava hospodářských zvířat v Brně – tentokráte termín: 11.-14.5.2017 (v roce 2015 akce velice kladně hodnocena).
Čeladná 12.- 13.8.2017 (double judge)nebo nabídka na pořádání v jezdeckém areálu Koryčan, ale o týden později.


6. Informace členům o možnostech státních dotací MŠMT a JM kraje pro činnost klubu a jiné možné zdroje příjmů – E-Shop

7. Oběd ve 13:00 hod.

8. Otevřený dopis prezidentce Paint Horse Clubu ČR – přednesení dokumentu a vyjádření se k jednotlivým bodům.

9. Mimořádné volby představenstva klubu

Informace členům Paint Horse Clubu ČR, z.s.

V příloze zasíláme pozvánku na Sněm členů, který se bude konat v sobotu dne 11.2.2017 v Hotelu KOBERO – Říčany u Brna, začátek v 11:00 hod.

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY PHC ČR NA ROK 2017

Dovolujeme si upozornit všechny členy, aby si včas zaplatili členské příspěvky na rok 2017 a to do 28.2.2017. Roční členský příspěvek činí 400,- Kč pro osoby starší 18 let a 200,- Kč pro juniory do 18 let.
Platby lze zasílat na FIO banka č.ú.: 2000528138/2010, prosíme o uvedení celého jména, kvůli snadné identifikaci.
!!POZOR!! Kdo nebude mít zaplacené příspěvky do tohoto data, bude brán jako nový člen a k ročnímu příspěvku mu bude připočteno zápisné nového člena.
Děkujeme za pochopení

ČLENSTVÍ V APHA, APHA AMATEUR A YOUTH CARDS 2017
Žádáme všechny členy, aby si prověřili, do kterého data jim platí členství v APHA - a včas si členství zaplatili. Podle APHA pravidel platí, že od 1.1.2016 musí být členem APHA i majitel koně i předvádějící! Dále je důležité, aby si všichni, kdo budou v roce 2017 startovat na APHA závodech ve třídě Amateur, Novice Amateur, Youth a Novice Youth, uvedené karty vyřídili s dostatečným předstihem. Veškeré karty lze vyřídit on-line přímo na www.apha.com
Tzv. TEMPORARY CARDS lze vyřídit přímo na show, ale za vyšší poplatek a s omezenou platností.

MIMOŘÁDNÉ VOLBY PŘEDSTAVENSTVA PHC ČR
Nominace. Prezident klubu jmenoval nominační výbor v tomto složení: Roman Poláček, Petra Poláčková, Ing. Silvie Lečíková
Nominační výbor připraví návrhy na obsazení jednotlivých funkcí – prezident, vice prezident (případně 2. vice prezident), sekretář, pokladní.
Při nominaci kandidátů bude termín ukončení kandidátky sedm kalendářních dnů před termínem voleb.
Návrhy na obsazení do funkcí zasílejte písemně na:
ROMAN POLÁČEK polacekjasenna@seznam.cz
Ing. SILVIE LEČÍKOVÁ silvie.lecikova@tiscali.cz

Za představenstvo PHC ČR
Ing. Andrea Poláková

PF 2017

©  PHC ČR

Webové stránky vytvořila a spravuje firma SOPHICS spol. s r.o., Zlín - © 2009 - 2016