Paint Horse Club ČR, z. s.

Koně plemene American Paint Horse jsou po všech stránkách výjimeční: svou povahou, atletickými schopnostmi, pracovitostí a především zbarvením, které dělá z každého kusu neopakovatelný originál. Snažíme se toto plemeno v ČR propagovat a podporovat jeho chov a k tomu slouží i naše stránky. Rady a informace tady najdou jak ti, kdo se o Painty teprve začínají zajímat, tak i zkušenější chovatelé a jezdci. A samozřejmě jakékoli případné dotazy rádi zodpovíme.

Aktuality

Náhradní sněm členů Paint Horse Clubu

Zbytečně vynucený Náhradní sněm členů Paint Horse Clubu ČR, z.s. se konal v sobotu dne 25.3.2017. Kandidáti nominovaní do funkcí představenstva klubu se ve většině případů ani neomluvili a na sněm dokonce ani nepřijeli - celý článek zde.

Třídy Green pro začínající koně

Na schůzi klubu padla mimo jiné žádost o zařazení tříd green do programu Paint Horse Show a požadavek na českou verzi pravidel, která se k nim vztahují.
Zde máte pravidla pro Green Trail, Green Hunter Under Saddle a Green Western Pleasure.

Nové členství APHA s bonbónkem

Malou náplastí na zvýšené tarify členských poplatků APHA může být fakt, že kromě členské karty nového vzhledu a barevného magazínu Chrome zdarma mohou noví nebo obnovující členové získat i odznak k 55. výročí existence APHA (při koupi členství 3 – 5 let) nebo barevnou litografii americké výtvarnice Suanne Wamsley „Sustaining the Legacy“ 13*18 cm (při koupi 5letého členství).

Zdroj: apha.com

Bohaté dary pro Nadaci APHA

Členové APHA dali v únoru 2017 jasně najevo, jak umí a chtějí podpořit „svůj“ klub. Pro účely Nadace APHA vybrali celkem 35 900 USD, což je oproti roku 2016 nárůst o 215 % ! Tuto sumu doplnil další velkorysý dar, tentokrát ve výši 125 000 dolarů od Nadace Amona G. Cartera z Fort Worth.

Většina této částky bude použita na stěhování a restaurování obřího bronzového sousoší zdobícího dnes sídlo APHA. To by se mělo od roku 2018 usadit na novém působišti v historickém centru starých dobytčích trhů Stockyards ve Fort Worth. Developerská skupina Fort Worth Heritage Development zde totiž provádí za asi 45 mil. USD rekonstrukci bývalých stájí pro koně a muly, z nichž budou kanceláře a obchody. Nová adresa asociace tedy bude na Mule Alley, Ft. Worth.

Zdroj: apha.com

Netradiční dovolená?

Protože dnes už jezdí Češi vesele kamkoli do světa, třebas někoho zaujme možnost zúčastnit se týdenní vyjížďky APHA Trail Ride ve Ft. Robinson v Crowfordu v Nebrasce. K dispozici je jen 100 míst, která se rychle plní. Více na apha.com/events/fort-rob.

Zdroj: apha.com

Double pointed APHA Show

Paní Mgr. Lenka Šnáblová zve všechny přátelé a příznivce koní plemene Paint Horse na double pointed APHA Show na svém ranči ve Veselíčku u Děčína.

Amatérská karta 2017

Protože s novým rokem je na tapetě nová amatérská karta pro ty, kdo chtějí startovat na tzv. APHA approved shows. A protože je kolem ní i po letech spousta nejasností a dohadů, máte nově k dispozici i její český překlad zde.
Je věcí etiky a osobní morálky každého, kdo podepíše ve formuláři uvedené prohlášení v rozporu se skutečností, nehledě na možnost postihu ze strany APHA.

Originál APHA ke stažení (a vyplnění) zde.

Náhradní Sněm členů

POZVÁNKA na náhradní
Sněm členů Paint Horse Clubu České republiky, z.s.

Místo a datum konání:
sobota 25.3.2017, 10:30 hodin Hotel KOBERO,
Říčany u Brna, Brněnská 311

Zapisovatel: Karla Gabrielová

Program sněmu:
1. Přivítání všech zúčastněných, prezenční listina
2. Shrnutí akcí v roce 2016
3. Vyhlášení šampionů za rok 2016
4. Účetní uzávěrka za rok 2016 – před dokončením!
5. Informace členům a návrh kalendáře akcí na sezónu 2017
6. Informace členům o možnostech státních dotací MŠMT a JM kraje pro činnost klubu a jiné možné zdroje příjmů
7. Otevřený dopis prezidentce Paint Horse Clubu ČR – přednesení dokumentu a vyjádření se k jednotlivým bodům.
8. Mimořádné volby představenstva klubu
9. Oběd

Poslání APHA

V samém závěru loňského roku zveřejnila APHA novou formulaci poslání American Paint Horse Association. Slibuje si od tohoto kroku závan života do vize APHA a znovuobnovení energie směřované k zajištění hlubších hodnot pro vztah svých členů k jejich Paintům. Nové poslání tedy zní takto:

„Inspirujeme, podporujeme, propagujeme a poskytujeme smysluplné zkušenosti generacím těch, kdo chtějí uchovat všestranné koně plemene Paint.“

Touto větou chce APHA obsáhnout všechny své cíle při zachování jejich srozumitelnosti. Výkonný výbor toto znění schválil 10. listopadu 2016. Nové „Mission Statement“ je po změně loga další zásadní změnou APHA v posledních měsících.

(pramen: APHA.com)

S novým rokem nové poplatky

Upozorňujeme, že k malé radosti chovatelů Paintů oznámila APHA nové sazby některých svých poplatků. Zatímco snížení vstupního poplatku do Breeder´s Trust se asi nedotkne až tolika českých majitelů, další změny bohužel ano. Hlavním argumentem byl fakt, že některé částky se měnila naposledy v roce 1987.

Podstatnou změnou je úprava registračních poplatků pro jednobarevné/ SPB Painty – zvýhodněné sazby jsou pryč, nově budou shodné se sazbami pro barevné koně. Ty teď dělají 25 USD v termínu 0-90 dní po narození hříběte. V platnosti zůstává, že registrace koně on-line bude vycházet výhodněji než klasická „papírová forma“ (40 USD). Registrace cropout hříbat nově stojí 85 USD.

Zvyšuje se cena ročního členského poplatku na 45 USD, celoživotní/ Life na 750 USD. Vyšší bude i poplatek za změnu majitele (transfer) – 25 US, zápis klisny QH a a1/1 zdražil na 25 USD. A prodraží se i předplatné Paint Horse Journalu, nově za 85 USD na rok.

Detailní přehled všech poplatků najdete zde.
http://apha.com/wp-content/uploads/2016/11/2017-Fees.pdf

Formuláře APHA ve více jazycích

APHA oznámila vydání některých svých formulářů v dalších světových jazycích. Na apha.com/forms/registration-forms tak nově najdete SBR a Transfer Report v němčině a italštině, Registration Application a Affidavit for Duplicate Certificate ve francouzštině. Snad to některým neangličtinářům usnadní život ;) Do budoucna se počítá např. s japonštinou nebo portugalštinou.

Amatéři v roce 2017 se změnami!

Představenstvo APHA na 2016 Convention schválilo několik úprav amatérských tříd pro rok 2017:

 • nově budou vypisovány jen jako Amateur pro jezdce starší 19 let nebo Amateur Masters pro jezdce starší 45 let. Dřívější „Classic Amateur“ tímto přestává existovat;
 • jezdci a trenéři zabývající se hiporehabilitací mohou získat statut Amateur (za předpokladu, že má certifikát organizace uznané APHA);
 • body z lonžování ročků a dvouletých, stejně jako body z in-hand trailu se nyní započítávají do hodnocení Amateur honor Roll, Open Honor Roll, Top 20 a Zone Award.

Další změny pravidel 2017

 • YP 105: ve třídě Youth Lead Line v zónách 12,13,14 (tedy i Evropa) mohou být předvedeni regular i SPB painti společně;
 • RG 110: než budou zaregistrována jejich hříbata z připuštění po 1.1.2018, musí mít všichni plemenní hřebci v záznamech APHA genetický test DNA a genetický panel test, který zahrnuje testy na HYPP, PSSM, MH, GBED, HERDA, OLWS.
 • SC 100: na show s jedním rozhodčím lze v rámci show nabídnout kliniku vedenou rozhodčím určeným pro tuto show;
 • SC 105-2: rozhodčí mezi sebou mohou konzultovat diskvalifikace, 5bodové penalizace a 3bodové penalizace za předpokladu, že je konzultaci přítomna osoba určena showmanagementem;
 • SC 175-2: do divize Open se přidává třída Performance Halter;
 • SC 192-3: mění se požadavek na počet překážek v In-Hand Trailu z minimálně šesti na minimálně čtyři a z maximálně osmi na maximálně šest, aby se sladila pravidla s divizi Walk-Trot;
 • SC 206-2: ke kritériům pro start v třídách Green se přidává podmínka nepřekročení celoživotních výher pod sedlem ve výši 2 500 USD;
 • SC 246: zisk bronzové medaile na soutěžích EWU (Erste Westernreiter Union) znemožňuje - předvedení koně ve třídách Green;
 • SC 250-1: standardizují se pravidla týkající se překážek trailu s jinými asociacemi, aby se předešlo matení rozhodčích a showmanagementu;
 • SC 255: úlohy pro Green Western Riding se smějí používat pro Novice Youth a Novice Amateur Western riding;

Autor: Ing. Silvie Lečíková

Zápis z řádného Sněmu členů

Zápis z řádného Sněmu členů, který se konal v Říčanech u Brna dne 11. 2. 2017 - celý zápis zde.

Sněm členů Paint Horse Clubu České republiky, z.s.

POZVÁNKA na řádný Sněm členů Paint Horse Clubu České republiky, z.s.

Místo a datum konání: sobota 11.2. 2017, 11:00 hodin Hotel KOBERO, Říčany u Brna, Brněnská 311
Zapisovatel: Karla Gabrielová


Program sněmu:

1. Přivítání všech zúčastněných, prezenční listina

2. Shrnutí akcí v roce 2016
Paint Horse Show v Hoštce 18.-19.6.2016 (vyúčtování, počet startů, summary)
Paint Horse Show v Čeladné 13.- 14.8.2016 (vyúčtování, počet startů, summary)
Účast na Evropském šampionátu paintů v Kreuthu 28.8.-3.9.2016
– poděkování všem reprezentantům a účastníkům Youth Cupu a Nations Cupu.

3. Vyhlášení šampionů za rok 2016 - předání cen (Karla Gabrielová)

4. Účetní uzávěrka za rok 2016 (Martina Valíčková) – před dokončením!

5. Informace členům a návrh kalendáře akcí na sezónu 2017

Czech Paint Horse Show 2017 – návrhy:
Hoštka – začátek července – kvůli kolizi s jinými závody navrhuje paní B. Bihary víkend 1.-2.7.2017
Výstava hospodářských zvířat v Brně – tentokráte termín: 11.-14.5.2017 (v roce 2015 akce velice kladně hodnocena).
Čeladná 12.- 13.8.2017 (double judge)nebo nabídka na pořádání v jezdeckém areálu Koryčan, ale o týden později.


6. Informace členům o možnostech státních dotací MŠMT a JM kraje pro činnost klubu a jiné možné zdroje příjmů – E-Shop

7. Oběd ve 13:00 hod.

8. Otevřený dopis prezidentce Paint Horse Clubu ČR – přednesení dokumentu a vyjádření se k jednotlivým bodům.

9. Mimořádné volby představenstva klubu

Informace členům Paint Horse Clubu ČR, z.s.

V příloze zasíláme pozvánku na Sněm členů, který se bude konat v sobotu dne 11.2.2017 v Hotelu KOBERO – Říčany u Brna, začátek v 11:00 hod.

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY PHC ČR NA ROK 2017

Dovolujeme si upozornit všechny členy, aby si včas zaplatili členské příspěvky na rok 2017 a to do 28.2.2017. Roční členský příspěvek činí 400,- Kč pro osoby starší 18 let a 200,- Kč pro juniory do 18 let.
Platby lze zasílat na FIO banka č.ú.: 2000528138/2010, prosíme o uvedení celého jména, kvůli snadné identifikaci.
!!POZOR!! Kdo nebude mít zaplacené příspěvky do tohoto data, bude brán jako nový člen a k ročnímu příspěvku mu bude připočteno zápisné nového člena.
Děkujeme za pochopení

ČLENSTVÍ V APHA, APHA AMATEUR A YOUTH CARDS 2017
Žádáme všechny členy, aby si prověřili, do kterého data jim platí členství v APHA - a včas si členství zaplatili. Podle APHA pravidel platí, že od 1.1.2016 musí být členem APHA i majitel koně i předvádějící! Dále je důležité, aby si všichni, kdo budou v roce 2017 startovat na APHA závodech ve třídě Amateur, Novice Amateur, Youth a Novice Youth, uvedené karty vyřídili s dostatečným předstihem. Veškeré karty lze vyřídit on-line přímo na www.apha.com
Tzv. TEMPORARY CARDS lze vyřídit přímo na show, ale za vyšší poplatek a s omezenou platností.

MIMOŘÁDNÉ VOLBY PŘEDSTAVENSTVA PHC ČR
Nominace. Prezident klubu jmenoval nominační výbor v tomto složení: Roman Poláček, Petra Poláčková, Ing. Silvie Lečíková
Nominační výbor připraví návrhy na obsazení jednotlivých funkcí – prezident, vice prezident (případně 2. vice prezident), sekretář, pokladní.
Při nominaci kandidátů bude termín ukončení kandidátky sedm kalendářních dnů před termínem voleb.
Návrhy na obsazení do funkcí zasílejte písemně na:
ROMAN POLÁČEK polacekjasenna@seznam.cz
Ing. SILVIE LEČÍKOVÁ silvie.lecikova@tiscali.cz

Za představenstvo PHC ČR
Ing. Andrea Poláková

PF 2017

http://www.silverstone-ranch.eu/

©  PHC ČR

Webové stránky vytvořila a spravuje firma SOPHICS spol. s r.o., Zlín - © 2009 - 2016